Najlepsze szkolenia dla działu HR

Dobrze wyszkolony dział HR jest w stanie podnieść komfort funkcjonowania całej firmy. Jest to inwestycja warta podjęcia, zwłaszcza dla tych przedsiębiorców, którzy postrzegają swój biznes z perspektywy długoterminowej. Jakie są zatem najważniejsze kompetencje, jakimi powinien dysponować dział HR?

Szkolenia dla działu HR pomogą Twojej firmie wzmocnić się w takich obszarach jak:

 • obniżenie retencji pracowników w firmie,
 • sprawne i trafione rekrutacje,
 • angażujący onboarding nowych pracowników,
 • motywujące oceny pracowników,
 • budowa autorytetu,
 • pomiar efektywności pracowników i procesów.

Szkolenia dla zespołów HR są przeznaczone dla grup do dziesięciu osób i obejmują szereg praktycznych zajęć, takich jak:

 • ćwiczenia w parach,
 • ćwiczenia w grupach,
 • ewaluacja,
 • własne prezentacje,
 • praca na żywych case studies,
 • branie na warsztat bieżących problemów zespołu.

Po każdym szkoleniu dla działu HR zapewniamy okres wsparcia i konsultacji, a także liczne materiały szkoleniowe, nagrania oraz zadania domowe, które pomogą Twoim pracownikom wdrożyć i usystematyzować zdobytą na szkoleniach wiedzę. Jest to istotne, ponieważ w wielu firmach managerowie skarżą się, że nie dostają odpowiedniej pomocy ze strony działu HR. Obecnie HR to nie tylko dawny dział kadrowy odpowiedzialny za administrację i utrzymanie biura, ale także jednostka przeznaczona do realnego wsparcia kadry zarządzającej. To nie manager powinien zajmować się rekrutacją i onboardingiem nowego pracownika, tylko właśnie pracownik działu HR. Dlatego tak istotne jest, aby pracownicy tego działu byli wyszkoleni i posiadali odpowiednie kompetencje, w innym wypadku nie będą mogli być odpowiednią pomocą dla zapracowanej kadry zarządzającej.

Na szkoleniu każdy z pracowników będzie mógł rozwinąć swoje kompetencje miękkie, takie jak:

 • umiejętność proaktywnego słuchania,
 • pisanie planów rozwojowych,
 • analiza potrzeb pracownika,
 • proaktywne przekazywanie feedbacku,
 • inteligencja emocjonalna,
 • rozróżnienie feedbacku korygującego i rozwijającego.

Szkolenie obejmuje także rozwinięty moduł, jakim jest rekrutacja w firmie. Moduł ten jest podzielony na część związaną z zatrudnieniem pracowników technicznych, takich jak programiści oraz pracowników nie-technicznych (czyli przykładowo pracownik działu sprzedaży czy marketingu). Dzięki temu Twoi rekruterzy będą w stanie poradzić sobie z zatrudnieniem pracownika na każde stanowisko. Przedstawiamy także elementy takich technik jak head hunting oraz technikę „always be recruting”.